Odpočinek

Ráno je vydatná snídaně. Celý den je odpočinkový. Před obědem a po obědě je terčový závod s otázkami, který vyhrává Šerouch starší.

11.7.2010 - Den osmý

Po terčovém závodě je odpočinek prokládaný koupáním v Dračici.

Odpoledne se dozvídáme, že je zde naleziště stříbrných valounů, které jsou v řece a tak se oddíly vrhají do jejich hledání.

Večer si krátíme karetními hrami, míčovými hrami a tvorbou šperků z drátků, kůží a provázků. Večer sedíme u táboráků a zpíváme.