Batikování a terčák

Celou noc pršelo, ale ráno jen lehce mrholí, takže Milan vede rozcvičku spojenou s vběhnutím všech táborníků do nevelkého stanu.Nikdo moc nechápal, jak se tam vešli.

30.6. Pondělí

K snídani jsou housky s paštikou a pak batikujeme trička barvami za studena (máme zelenou, oranžovou, červenou a fialovou, po namočení do roztoku sody, zmuchlání a svázání se trička nastříkají a nechají se 2-24 hodin v sáčku. Čekáme tedy.

Současně s batikováním se jde terčák, ze kterého vyplynuly některé pozoruhodné odpovědi:

  • Jak vymřeli Přemyslovci? Zavraždili Václava III.
  • Co je to ukulele?  Nemoc.
  • Kdo je kleptoman? Mlinář. 
  • Kdo používá mačky? Sáblíková.
  • A verše Al Capone velký vůdce byl, na trampošce.

K obědu je krupicová polévka a vepřová s knedlíkem a všem nám moc chutná. Prší v celkem krátkých,ale dost prudkých, přeháňkách. Hrajeme pod přístřeškem kontakt a potom se rozdělují  pozemky podle výsledků včerejších her. Dnešní výsledek vypadá tak, že červené praporky I. Oddílu na mapě Chicaga jsou na parcelách 47,60,27 a 19, a mají 20 dolarů. Modré praporky II oddílu   na číslech 25,20 a 3 mají 15 dolarů a žluté III oddílu na č 29 a 5Double mají 15 dolarů.

Potom hrajeme na slova - rozdělí se písmena abecedy mezi členy oddílu a pak se vykřikne slovo. Který oddíl se sestaví nejrychleji do toho slova, dostává body. Výsledek - I. Oddíl neboli Uno Dutori dosáhl 39 bodů, II. Oddíl neboli La Famiglia měl 29 bodů a III oddíl neboli Piccolo Giuseppini měl 8 bodů.

Dalším závodem měl být běh počtářů - každý táborník dostal svoje osobní číslo a potom se běží kolem tábora na čas. Cestou jsou různé cifry k přičtení nebo odečtení a hodnotí se čas , ale jen u těch, kteří správně spočítali. Rozděleni byli na běh malých a velkých, ale počty nikomu nevyšly, údajně proto, že jedno číslo bylo spadlé. Jenže každému to vyšlo nějak jinak. Ale nejlepší běžec byl Maty Horníček. Po svačině, ke které je banán a rohlík je chvilku hezky, tedy méně hnusně. Na komáří louce se hraje hra, při které se odpovědi na otázky projevují úkrokem vpravo nebo vlevo, podle toho, zda je správně ano, či ne. Kdo to zkazí, vypadne. Zatím je připravena v táboře básnička, docela dlouhá a šikulové oddílů se ji musí naučit za 5 minut nazpaměť, zatímco ostatní hledají jednotlivá slova na papírcích  své oddílové barvy . Potom se ji básnička sebrala a musí ji složit podle paměti. Výsledek: Vyhrál 1.odd., další dva skončily úplně stejně  těsně za ním.

Otevřela Bank of Chicago a  bankéř, tj. Tyši s tlustým doutníkem vyplácí renty z pozemků, které zatím mají své vlastníky. Vyplaceno bylo 75 dolarů   pro první,  45  pro druhý, a 35 dolarů   pro třetí oddíl. Některé oddíly využívají možnost uložit si peníze na výhodný úrok, který činí 5% denně! Před večeří hrajeme fotbal, obíhačku a volejbal, a protože zbývá ještě čas, než se dopečou buchtičky a dodělá  šodó, hrajeme hru s předměty a čísly (3 věci se pohodí do pole, oddíly, jejichž členové znají svá pořadová čísla jsou za starovní čárou. Vykřikne se třeba rukavice a 3 a všichni, kteří mají toto číslo vyrazí, první popadne rukavici a nese ji do určeného prostoru. Pokud se ho ale cestou dotkne jiná "trojka" dostane bod ta a ne on.

Některé hlášky z tohoto dne: Proč se válíš v té mokré trávě Lukáši?? Když on mi hodil kamínek do kuliček!!! Otázka vedoucího: "Kam běžíš chlapče?" Zařvání už ze značné dálky a s cvakáním plastového samopalu : "Jseš tuhej!"

Buchtičky jsou vynikající. Po večeři hrajeme číselné kódy, které si musí, najít , zapamatovat a po doběhnutí ke stanovišti správně odříkat. Jenže pokud je uvidí některý ze dvou hlídačů, jdou na dvě minuty do vězení v jurtě.

Pak už je tma a ti nejmenší jdou stezku odvahy s bonusy - na jejím konci najdou nějakou drobnost, kterou si mohou vzít. Zatím se u táboráku vyprávějí různé více či méně pravdivé příběhy, třeba Zlaté nohy, Upíří rodina anebo Třímetrový viselec na posedu.

Jdeme spát, dnes jsou hlídky a zahajují Barči Nováková a Kautská. Je jasno a celou noc je hrozná zima, teploměr klesl asi až ke třem stupňům. Největšího kašlala Honzu Kelbla mám na ošetřovně i s jeho spolubydlícím a teplotou.