Doba ledová

Začala doba ledová, a to doslova.

13.4. Čtvrtek

V noci hrozný vítr a občas I krátce déšť. Ráno je dost zima, I když je sluníčko. Při rozcvičce jsme  všichni poněkud mdlí a ospalí. Po snídani přišel k chronočasostroji krásný exemplář pračlověka  (Edka) a prostřednictvím překladatele (Felčar) nám  řekl, že jsme 10 OOO let před n.l. a musíme se snažit přežít. Takže dopoledne byla střelba z luku na mamuty (Oddíl 1 12 zásahů, oddíl 2 8 zásahů a co jako 11 zásahů.), dále štafetový závod na lyžích a v dobovém oblečení , ztížený koulováním (Madla). Tam byly dosažené časy pro Láloušky12:42, pro Křováky 13:10 a pro A co jako 14:35. Třetí stanoviště bylo skákání po krách s výsledky  18:22 Láloušci, 14:59  Křováci a 25:59 A co jako.

Potom jdeme hrát sbírání papírků s nejvyšší m č íslem. Našli jsme maliny, někteří si je trhají do hrnk a po obědě si je dávají s cukrem. Před obědem ještě Kámen, Nůžky, Papír – jen tak. Po obědě (rajská) ještě veliká zmrzlina. Po poledním klidu přišel pračlověk a vyhlásil, že nejlépe v pravěku přežili Láloušci, na druhém místě skončili Křováci na kole a třetí byli A co jako. Tím jsme doplnili celý kruh celkově v naší hře vyhráli A co jako (28 bodů), druzí Láloušci jen o dva body za nimi (26 b.) a třetí Křováci s 18 body.  Když jsme ještě naposledy zatočili   chronočasostrojem, vypadl z něj dopis:

“Táborníci!             Všechny zkoušky mých přátel z minulosti jste splnili. Někdo lépe, někdo hůře. Podle zásluh vás odměním pokladem. Aby ho neukradl Kazidob, je ukryt na tajném místě. Na toto místo dojdete podle přiložených map. Vaše oddílová práce se mi líbila, proto přikládám ke každé mapě šek, který si můžete nechat proplatit v místní bance.

Váš Alfons Kylián

A tak vyrážíme podle map na velkou výpravu za pokladem. Byla dlouhá a úspěšná a každý oddíl dostal mnoho dobrot. Přijely návštěvy z dávné minulostiHned po návratu nás čeká Franta u grilu – tradiční grilování různých druhů masa, saláty a hlavně hned potom slavnostně vyzdobený stan , ve kterém za své peníze můžeme nakoupit různé exotické nápoje  nevídané pochutiny. V rohu stanu hraje k tanci oblíbené písničky  táborová kapela  (2 kytary – Milan a Miloš).  Bavíme se až do tmy. Potom je nástup a jdeme ještě naposled do lesa hrát Prachárnu. Skončila vítězstvím Ondry Winklera  a Vojty Šimona. Je docela veliká zima, takže jdeme rychle domů a spát.