Den XI.

Denní dobývání tábor. Noční výsadek instruktorstva.

11.7.2018

V noci ještě pršelo, ale ráno přestalo, takže Felčar s Anežkou a Kačkou Kummelovou mohou dojít pro rohlíky. Po snídani s kakaem hrajeme pamatováka – běh po stanovištích s různými předváděnými cviky a na konci zapamatované pohyby předvést. Výsledek byl : Alča, Lukáš Hřebíček, Cecík a Matěj. Potom se jde rozdělávat oheň a soutěží se o to, kdo dříve rozdělá křesadlem oheň a uvaří vodu. Šlo to ztěžka, protože je mokro po dešti, ale s převahou zvítězila 3 a daleko za ní byly oddíly 1 a 2. Pak ještě zahlazujeme stopy po ohních a už je oběd. Po něm se hraje dobývání tábora, ale hráli jsme ve dne, napřed museli najít 5 změn, které se v táboře staly během dvaceti minut, co byli pryč a teprve potom se mohli plížením zmocňovat zlata, které bylo na tábořišti. Koho dva šerifové zahlédli, ten musel do vězení a tam řezal dřevo na hlídku (ze saní). Jenže potom začal prudký déšť a tak jsme museli utéci a začali jsme hrát Kontakt a Městečko Palermo. Přijel Vláďa Prokýšek a povídáme o dalších táborech a stavebních úpravách, které se mohou týkat Střelnice. Potom jdeme hrát zvířata za lávku a pořadí v nich skončilo: 3 a potom byly 1 a 2. Nelly chtěla Vojtovi hodit pytel zlata, ale než se rozpomněla na to, jak se řekne hodím a chytit česky, měl Vojta pytel se zlatem celého oddílu. Chodil potom po táboře jako praštěný. Potom je stezka odvahy pro starší a nejstarší táborníky. Nejstarší táborníky Felčar trochu strašil chrochtáním, což někteří nelibě nesli a poskakovali a prchali. Potom jdeme spát, ale hned za půl hodiny jsme probudili ty nejstarší, zavázali jsme jim oči a instruktoři je vyvezli za most , aby se zorientovali a museli se vrátit noční krajinou, kterou ve dne dobře znají. Jenže to byla dvojitá hra, takže nakonec Franta nechal Terku s Edkou a Ondru s Jirkou ještě daleko dále, což nečekali. Ale všichni se vrátili do tábora docela rychle.