Pevnost Boyard

Po velice chladné noci a únavě z včerejších her už začíná být po ránu trochu problém se rozhýbat, ale všichni jsou stateční.

8.7.Středa

Po rozcvičce a snídani jde lézt první oddíl a v táboře zatím vyhrála ve vybíjené 2 nad 3 a v přehazce  velcí 3 nad 2 a malí 2 nad 3. Po návratu jsme si rozdali již suchá  táborová trička Star Wars.

Po obědě hrajeme Pevnost Boyard. Discipliny: 1)Odhad vzdálenosti 2) Věci na určité písmeno, 3) Pavučina 4) Kreslení, 5) Rébusy  6) Voda 7) Šachovnice s přenosem informace

Za splnění každého úkolu dostali klíč a podle indicií měli uhádnout jedno slovo. Zvítězil oddíl Franty – výsledek byl „Hvězda“ a někteří byli již jen krůček od cíle, ale nakonec se v uvažování vydali nesprávným směrem.

Jdeme se koupat – holky v táboře, kluci do peřejí, ale je tolik vody, že musíme nají klidnou zátoku. Trochu začalo pršet a ochladilo se. Pleteme si pod přístřeškem náramky, které mají pomoci přežití  - po rozpletení se může použít pevná  (a barevná :)  ) šňůra.