Závody v uzlování

Ráno vidíme, jak se ochladilo a také rozbahnilo, takže rozcvičku máme v táboře a neběžíme až na Komáří louku.

11.7. Sobota

Po snídani jsou stále ještě přeháňky, takže pod přístřeškem pořádáme závody v uzlování na čas. Dračí smyčku vyhrála Anežka před Štěpou a Verčou,  v Dvojité osmičce vyhrál Honza K. před Míšou a Ondrou. Pak ještě hrajeme „Kdo, S kým, O čem, Pro koho, a protože pořád hustě prší, vystříháváme si modely postavičky Yoda.

K obědu jsou borůvkové knedlíky a Anežka dosáhle se sedmnácti knedlíky táborového rekordu. Po poledním klidu soutěž Motáků (Souboj v navíjení provázku na tužku) Pořadí: Marek Dvořák před Zuzkou Jechovou a Honzou Kvičerou. Přestalo pršet, takže můžeme hrát Bažinu, ve které je pořadí 3 - 2 – 1. Po večeři hrajeme Přístavy a je  zajímavé, jak rozdílné jsou přístupy k této v podstatě ekonomické hře. Vyhrál Kryštof před Vítkem a Ondrou. Po hře se ukázalo, že je Ondra nejenom dobrý hráč, ale i vlastník veelikánského klíštěte, které mu bylo odebráno. Při této příležitosti se musím také zmínit o klíšťatech, kterých je letos opravdu hodně. Všechna je řádně vytahujeme, evidujeme a dětem dáváme potvrzení –ale očkování by bylo žádoucí u všech.

Večer je počasí do té míry dobré, že  mohou stezku odvahy odejít táborníci z 5-7.  Třídy. Vše bez komplikací, někteří vykukové na sebe počkali, aby nešli sami a trochu se i strašilo. (Po strašlivém zachrochtání strašícího vedoucího pravil jeden vyděšeně: „Co to bylo?“  Druhý: „To jsem byl já!“  Po chvíli přemýšlivého ticha: „Hele, a ty chrochtáš??“ Což vedoucího odbouralo do té míry, že dalšího chrochtu nebyl schopen. )