Ve dvojicích

Dnes bude opravdu horký den. Začínáme výbornými domácími koláčky, které pro nás Karel a Maruška včera upekli.

10.7.2010 - Den sedmý

Přichází Dualix (Obelix a Obelix), který vyhlašuje půl den ve dvojicích. Galové se losují a svazují se do dvojic. Rada starších také. Jen Felčarix je osamocen.

Před vedrem se Galové stahují do lesů a sbírají lesní plody na horší časy, které jak víme s naší kuchyní nikdy nenastanou. Před obědem stále ve dvojicích soutěží v zapamatování si jazyko-lamných sloganů. Po odpoledním odpočinku vyrážíme na celé odpoledne k pískárnám. Hrajeme hry. Přijela nás navštívit Lenička. Fotíme táborové foto.

Po večeři malý Galové odchází bivakovat do nedaleké pískárny a chystají se na dobyjení tábora. V táboře zůstávají Římané a střeží 6 tajných přísad do kouzelného lektvaru. Galové ve svém táboře střeží římanskou helmici. Po setmění se po tábořišti začínají plížit velmi hluční Galové. Několik jich je zajato a opět propuštěno, některým se podařilo uprchnout. Římané vtrhnou do galského ležení a uloupí zpět svojí helmici. Galové vysílají mírovou delegaci s čokoládou a chtějí si vyjednat zpět helmici. Dostávají ji zpět a střeží ji lépe. Galům se podařilo uloupit pět přísad z šesti. Oba tábory usínají (nad ránem :)).