Děláme trika

Ráno jdu pro rohlíky a doprovází mě Kačka N. s Emou a Viki a pak do budíčku hrajeme ping-pong.

7.7. Úterý

Po rozcvičce a snídani jede 2. oddíl lézt na stěnu na Tokáništi (disciplína do Galaktického pasu – přelézt 2 cesty). Zatím v táboře se hraje přehazovaná a vybíjená mezi oddíly  1 a 3 (1 vyhrála ).  Po obědě, ke kterému máme rajskou s kolínky a čufty,  v lese následuje nová hra  -  Továrna. Pája K. hraje, jako vždy a vše, ve stylu „kamikadze“ a ošklivě si podvrtla kotník a je do tábora nesena... ale po chvíliu již zase řádí.  Hynkovi se spustila krev z nosu, což přičítá tomu, že byl střelen včera nerfkou.

Zavítala k nám na kontrolu hygiena  a obstáli jsme bez námitek.

Po hře na trička  Savem přenášíme postavy z Hvězdných válek. Pokus s barvami ve spreji nevyšel, ale se Savem někteří docílili pozoruhodného uměleckého dojmu.  Pak ještě dohráváme včerejší nerfkovou bitvu a tentokrát vyhrála 2 nad 1 i nad 3, a 3 nad 1, což určilo pořadí 2-3-1..  Navečer hrajeme kódy – rozmístěné v tábořišti a dva hlídači se světelnými meči posílají vězně na dobu určitou řezat dřevo pro noční hlídku. Po hře už se jen sedí u ohně nejmenší mají možnost prokázat svou statečnost na stezce odvahy. Miloš vypravuje strašidelnou historii o muži bez ruky. Přihlásilo se 6 dobrovolníků, pro zajímavou hru  - převádí sousoší a všichni se velice dobře baví jejich překvapením, když zjistí, jak se jejich drobné zlomyslnosti obrací proti nim.

Jdeme spát, hlídky hlídají a je opět dosti chladno.