Prachárna

Další velmi oblíbenou hrou na našem letním táboře Střelnice je prachárna. Tato hra vyžaduje velkou šikovnost, obratnost a umění pohybu v nočním lese.

Jedná se o noční bojovku. Ve dne, kdy je ještě vidět, se vybere vhodný terén nejlépe hodně členitý někde v lese, kde je kopec nebo vyvýšenina. Táborníci jsou vysláni, aby tento terén prozkoumali a aby věděli v noci kde jsou.

Po setmění nebo za šera se táborníci pod vedením vedoucích odeberou do výchozího místa, např. pod kopec, kde se také na konci hry všichni sejdou. Část vedoucích se odebere nahoru na kopec hlídat prachárnu. Prachárna je představována například blikačkou z kola, která svítí po celou dobu hry. Poté se rozmístí okolo tohoto světla po obvodu kolem dokola ve vzdálenosti asi 15 metrů od světla. Vedoucí jako jediní mají baterku a jsou strážci prachárny.

Táborníci se musí plížit, plazit a dělat všechno proto aby se dostali ke světlu aniž by byli viděni vedoucími. Jestliže strážce spatří táborníka, zasvítí na něj baterkou a táborník se musí odebrat dolů pod kopec a může se pokoušet znovu o přiblížení se ke světlu. Pokud se někomu podaří proplížit mezi strážci a doplazí se až ke světlu zhasne jej a tím končí hra a tento člověk vyhrál.

POZOR:

  • Nemusíte pro hru vybírat příliš velkou plochu. V noci je les daleko hlubší a temnější:), takže stačí poměrně malý úsek.
  • Mějte velmi dobře za dne prozkoumaný terén, kde se budou táborníci po setmění pohybovat. Dbejte na to, aby se zde nenacházeli odpadky ve formě skla plechovek apod.
  • Nenuťte za každou cenu ospalé táborníky do této hry. Nejhorší je, když Vám někde někdo usne. Hledání v nočním lese je dost problematické. Komu se chce spát tak ať se vrátí do tábora nebo do výchozího bodu, kde by měli čekat vedoucí.
  • Po ukončení hry NĚKOLIKRÁT spočítejte všechny táborníky!!!