Uzlování

Dračí smyčka


26.11.2007

Každý rok na letním táboře probíhá soutěž o originální nůž UDUORP ITORP. Jedná se o klání, ve kterém mimo jiné jsou bodované i základní táborové dovednosti. Uzlování je jednou z nich a každý rok se na táboře setkáváme s neznalostí těch základních uzlů. Jedním z nich je DRAČÍ SMYČKA.

Lodní smyčka


17.09.2007

Smyčka, která se při zatížení stahuje. Používá se ke kotvení lana. Je možné ji vázat provazováním konce lana, ale také ji lze navázat uprostřed lana. Právě toto navázání uprostřed lana se provádí nejčastěji. Její předností je, že prameny lana jde posunovat v uzlu, aniž bychom museli uzel úplně rozvázat.

Poloviční lodní smyčka


17.09.2007

Základní jistící uzel, který je nezbytný, zejména při lezení v horách. Je základním uzlem používaným k jištění. Při jištění vykazuje mnohem větší brzdné síly než oblíbené jištění přes slaňovací osmu. Při spouštění lezce však oproti slaňovací osmě nepoměrně více kroutí lano.


Osmičkový uzel


17.09.2007

Osmičkový uzel je nejběžnějším uzlem v horolezectví. Je velice vhodný pro kotvení lan. Pro svojí konstrukci se dobře kontroluje. Je to doporučený uzel pro navazování lana k sedacímu úvazu. Lze jej rovněž vázat jako protisměrný uzel, to jest uzel, ve kterém jsou prameny vázány proti sobě.